L’art director del Sofia Robert Blues e Plastik Funk